In 2018 is het Pediatric Research Evaluation Network (PREN) Amsterdam tot stand gekomen. PREN heeft als doel een structurele basis te ontwikkelen voor het uitvoeren van zorgevaluatieonderzoek binnen de algemene kindergeneeskunde. Dit vindt plaatst door een solide samenwerking en het opzetten van een goede infrastructuur tussen Emma Kinderziekenhuis-Amsterdam UMC en  9 algemene ziekenhuizen (Tergooi MC, Flevoziekenhuis, Zaans Medisch Centrum, Dijklander ziekenhuis, OLVG, BovenIj ziekenhuis, Spaarnegasthuis, Amstelland ziekenhuis, NoordWest ziekenhuisgroep, Rode Kruis Ziekenhuis) in de regio Amsterdam. Elk ziekenhuis heeft een vertegenwoordiger binnen PREN.

De initiatief nemers voor het opzetten van een samenwerkingsnetwerk op gebied van zorgevaluatie binnen de algemene kindergeneeskunde zijn prof. dr. Frans Plötz, prof. dr. Hans van Goudoever, en prof. dr. Leontien Kremer.


Prof. dr. Frans Plötz is in 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Zorgevaluatie algemene kindergeneeskunde. De leerstoel is ingesteld namens de Stichting Tergooi. Binnen zijn leerstoel houdt Frans zich vooral bezig met zorgevaluatie, waarbij systematisch gemeten wordt of de geleverde zorg ook de juiste is.

 


Prof. dr. Hans van Goudoever was tot 1 januari 2022 hoofd algemene kindergeneeskunde Emma Kinderziekenhuis. Hij is nu voorzitter Raad van Bestuur Amsterdam-UMC. Hans van Goudoever heeft in zijn functie als hoofd van de kindergeneeskunde Amsterdam UMC zich sterk gemaakt om de regionale samenwerking op gebied van onderzoek te versterken. Dit wordt ook ingegeven door de benoeming van 2 hoogleraren op gebied van onderzoek in de algemene kindergeneeskundige praktijk.


Prof. dr. Leontien Kremer is in 2018 benoemd tot hoogleraar Gepaste zorg in de kindergeneeskunde. De missie van Leontien is vorm te geven aan netwerken in de kindergeneeskunde. De projecten zijn gericht op zorgevaluatie-onderzoek, richtlijnen en elementen die belangrijk zijn voor kind en gezin. Het doel van deze projecten is om uiteindelijk de besluitvorming tussen zorgverleners en (ouders van) zieke kinderen te faciliteren en te verbeteren.