Door samenwerking kom je veel verder. Dit op het gebied van zorg, onderwijs/opleiding en onderzoek. Ten aanzien van samenwerking op het gebied van onderzoek is er sinds 2 jaar SPIN (Samenwerkingsverband Pediatrie in Nederland) vanuit de NVK opgericht. PREN Amsterdam is daar de succesvolle pionier. PREN Amsterdam focust zich op veel voorkomende aandoeningen in de algemene kindergeneeskunde. Een belangrijk streven is om zorgevaluatie onderdeel uit te laten maken van de reguliere patiëntenzorg zonder dat de belasting voor zorgverleners toeneemt en dat de resultaten van zorgevaluatieonderzoek veel sneller toepasbaar zijn in de patiëntenzorg. De focus ligt op evaluatie van bestaande zorg en (de)implementatie van zorg, daarbij rekening houden met relevante uitkomstmaten voor de patiënt.

Sinds de oprichting van PREN in 2018 zijn er grote stappen gezet in de samenwerking met alle deelnemende ziekenhuizen in de regio Amsterdam, het opstarten en afronden van diverse zorgevaluatie projecten en het verkrijgen van subsidies.

De komende jaren zal vanuit het Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC een verdere bijdrage worden geleverd om deze doelstellingen te behalen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd in de samenwerking met de kindergeneeskundige sub-specialismen in het Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC en de afdelingen kindergeneeskunde in de deelnemende PREN ziekenhuizen. Weliswaar moeten de onderwerpen voor zorgevaluatie voldoen aan de PREN criteria maar anderzijds is inhoudelijke afstemming belangrijk met de sub-specialismen omdat het Emma Kinderziekenhuis – ook een regionale functie vervult met betrekking tot patiëntenzorg. De sub-specialismen beschikken ook over de inhoudelijke expertise en zijn (vaak) betrokken bij opstellen richtlijnen e/o lokale protocollen. Consensus over inhoud en uitkomsten van zorg is essentieel om veranderingen (implementeren, verbeteren, de-implementeren) door te voeren in de regio e/o landelijk.

Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor de wetenschappelijke vorming kinderartsen in opleiding. PREN hecht veel waarde aan de wetenschappelijke vorming van kinderartsen in opleiding en voor het opdoen van onderzoekservaringen tijdens de opleiding. Momenteel wordt er gewerkt om hier concrete en structurele invulling aan te geven samen met de opleiders kindergeneeskunde en arts-assistenten.

PREN Amsterdam is een initiatief vanuit de kindergeneeskunde. Het zou een mooi streven zijn om ook op bestuurlijk niveau door samenwerking de kwaliteit en doelmatigheid van zorg in de regio te versterken. Dus niet alleen een infrastructuur neer zetten voor de kindergeneeskunde, maar voor elk ziekenhuis en alle vakgebieden in samenwerking met Amsterdam-UMC.

Prof. dr. Willem de Vries
Afdelingshoofd Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC