Waarom is wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk ? Voor te veel zorg in de kindergeneeskunde ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing of de geleverde zorg echt zinvol is. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om dit te kunnen beantwoorden en de zorg te verbeteren.

Hoe gaan wij aanpassen en verbeteren, oftewel hoe gaan we er nu voor zorgen dat de kinderarts wel weet wat de beste zorg is en of die gegeven wordt. Het antwoord is vrij simpel, namelijk door te meten. Meten is weten, weten is veranderen. En met meten wordt bedoeld daadwerkelijk vastleggen wat we doen en wat de uitkomsten zijn van onze zorg. Met andere woorden: zorgevaluatie. Met zorgevaluatie kunnen we op valide wetenschappelijke onderbouwende wijze de zorg verbeteren. Zorgevaluatie kan ook weergegeven worden in een stoplichtmodel: bewezen ineffectieve zorg moet niet worden toegepast, het rode stoplicht; het onbekende moet worden onderzocht, het oranje stoplicht; en bewezen effectieve zorg moet worden toegepast, het groene stoplicht.

Zorgevaluatie is noodzakelijk om de zorg voor kinderen continu te verbeteren

Voor meer informatie voor ouders en kinderen over wetenschappelijk onderzoek en meedoen aan wetenschappelijk onderzoek verwijzen wij u graag naar de website https://www.kindenonderzoek.nl/voor-ouders/.